SPORT PARK MEDICAL

Sport Park Medical je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje ambulantně kvalitní léčebnou a preventivní péči v oboru fyzioterapie dospělým i dětským pacientům. Úzká spolupráce s vysoce kvalifikovanými odborníky z jiných oborů medicíny, zabývajících se problematikou hybného systému, zajišťuje komplexní a individuální přístup v diagnostice i terapii poruch pohybového aparátu.
Vycházíme z moderní koncepce v oboru fyzioterapie, využívající principů klinické neurofyziologie. Základ tvoří funkční diagnostika pohybového aparátu a terapie, založená na konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS), který vychází z principů vývojové kineziologie a jejímž zakladatelem je Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Co nabízíme

Cílem naší práce je reedukace a normalizace pohybových schémat u pacientů s funkčními poruchami pohybového aparátu či po úrazech a operacích, s degenerativním onemocněním nebo u pacientů po poškození či onemocnění centrálního a periferního nervového systému (stavy po cévních mozkových příhodách, úrazech míchy, úžinové syndromy, atd.). Věnujeme se pacientům dětského věku s poruchou koordinace a vadným držením těla. Cílovou skupinou jsou i lidé, kteří chtějí předcházet vzniku bolestí, které jsou důsledkem jednostranného přetěžování pohybového systému (např. vrcholoví sportovci).LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ A FYZIOTERAPIE

 • důkladné vyšetření lékařem z oboru neurochirurgie, sportovní medicíny či specialistou z oboru myoskeletální medicíny a doporučení dalších postupů
 • komplexní kineziologický rozbor fyzioterapeutem a navržení rehabilitačního plánu
 • intenzivní a individuální fyzioterapie
 • metody založené na neurofyziologickém podkladě 
 • měkké a mobilizační techniky
 • konzultace a poradenství
 • manuální lymfodrenáž
 • ergoterapie
 • skupinové cvičení

NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ

Sport Park Medical nabízí nově i nutriční poradenství, které je poskytování certifikovanu Nutriční terapeutkou a je zaměřené na všechny věkové skupiny.
Na základě důkladné nutriční anamnézy jsou odhaleny špatné stravovací návyky a díky komplexnímu poradenství je sestaven jídelní plán, který Vás naučí rozpoznat, které potraviny jsou vhodné a které nikoli.

Cílem nutriční péče je komplexní poradenství od redukce váhy, výživové specifika u různých druhů onemocnění až po poradenství ve sportovní výživě.

NÁŠ TÝM

Mgr. Kristýna Tunková
fyzioterapeutka
magisterské studium fyzioterapie Univerzity Karlovy v Praze, 
Fakulta tělesné výchovy a sportu

Kurzy

 • Speciální kineziologie pohybového aparátu
 • Bioenergetika (Centrum komplexní péče Dobřichovice)
 • Akupresura v systému celotělové akupunktury (Klina komplexní medicíny Monáda)
 • Kinesiotaping (EduSpa College)
 • Course of non-pharmacological Management on Obesity in Children and Adolescnet in Interdisciplinary Content
 • Roční pracovní stáž na Novém Zélandu - fyzioterapeutka vodních slalomářů
 • Diplomová práce: Komparativní analýza přímého záběru vpřed na kajaku
Bc. Hana Fejfarová
fyzioterapeutka
bakalářské studium fyzioterapie VŠ J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta zdravotnických studií

Kurzy

 • Hluboký stabilizační systém páteře (Mgr. Petr Bitnar)

 • Manuální lymfodrenáž (Mgr. Helena Toušková)

 • Rehabilitační kurz léčby některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové (Věra Jedličková)

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (Bc. Vlasta Bezvodová)

 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (Mgr. Petr Bitnar)

 • Terapeutické využití kineziotapu (Rehasport)

 • Aplikace metody Roswithy Brunkow (Rehaspring)

 • Kurz mechanické diagnostiky a terapie McKenzie,část A,B,C (Eva Nováková)

 •  I.- IV. kurz cvičení SM systému

 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (Mgr. Petr Bitnar)

 • Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství a po porodu (Rehaspring)

 • DNS sport I.část

 • Bakalářská práce: Rehabilitační plán a postup u konzervativní léčby výhřezu meziobratlové ploténky

Michaela Plodková
masérka
 • absolventka akreditovaného kurzu MŠMT „Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví“ pod vedením zkušeného pedagoga a maséra Mgr. Jana Antuše.
 • kurz „Indická masáž hlavy“ v akademii Remako u paní Jarmily Císařové.
 • spolupráce s HC Bílí Tygři Liberec U16 – U18
Bc. Zuzana Novosádová
recepce a vedoucí provozu

bakalářské studium ergoterapie - VŠ J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta zdravotnických studií

 

MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D. - neurochirurgie
 • absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • státní doktorská zkouška v oboru biomechaniky páteře na Technické univerzitě v Liberci
 • absolvent mnoha odborných stáží v USA i v Evropě
 • zástupce přednosty Neurocentra Krajské nemocnice Liberec
 • externí vyučující na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • klubový lékař fotbalového týmu FC Slovan Liberec
 • publikace v impaktovaných domácích i zahraničních časopisech a monografiích
 • odborné zaměření: neurochirurgie, páteřní chirurgie, úrazová chirurgie, sportovní medicína
 • další informace a přehled publikací možné získat na webových stránkách KNL
PaedDr. Jan Čížek - garant pracoviště, sportovní fyzioterapie, myoskeletální medicína
 • absolvent UK FTVS Praha obor Fyzioterapie
 • postgraduální vzdělávání: specializace v oboru myoskeletální medicíny, Vojtova metoda (reflexní lokomoce), Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému, Dynamická neuromuskulární stabilizace
 • vedoucí pracoviště sportovní fyzioterapie na Oddělení zdravotnického zabezpečení armádního sportovního centra v Liberci
 • od roku 1991 člen zdravotnických realizačních týmů české reprezentace na MS v lyžování a ZOH
 • spolupráce se sportovními kluby FC Slovan Liberec a Bílí Tygři Liberec
MUDr. Roman Mizera, Ph.D. - ortopedie
 • absolvent 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • postgraduální vzdělání v oboru experimentální chirurgie
 • lékař na oddělení ortopedie Traumatologicko-ortopedického centra Krajské nemocnice Liberec
 • pravidelně přednáší a publikuje v odborných časopisech v Čechách i v zahraničí
 • klubový lékař hokejového týmu Bílí tygři Liberec
Bc. Nikola Kochová - nutriční terapeutka
 • absolventka 1.lékařské fakulty UK  obor Nutriční terapeut
 • registrovaná nutriční terapeutka
 • členka asociace sester - nutriční terapie
 • certifikát: Výživa vytrvalostních sportovců